Træning af heste
Vores filosofi omkring arbejdet med hestene er:
De heste vi træner, bliver ikke kun redet lige ud. Det er vigtigt for os de kan flytte sig og er lydhøre overfor hjælperne. Vi rider ikke med specielle hjælpemidler undervejs i træningsforløbene. Glidetøjler, indspænding og stang- eller udvekslingsbid anvendes ikke. Når du får en hest hjem fra os, kan den rides med almindeligt udstyr. Ligeledes er hestene på fold hver dag, de er ikke fuldtids parkeret i bokse. Om sommeren er hestene på græs i forskellige grupper efter behov. Selvom det er tidkrævende, er det et vigtigt element i vores måde at have heste på, at disse også skal have mulighed for at have sociale kontakter

Sender du din hest i træning hos os kan vi opfylde følgende krav ved afhentningen:

Den nytilredne hest forstår de enkle hjælpere stemme tøjle, sæde og schenkelindvirkning. For os er det væsentligt at den unge hest er så fortrolig med rytteren som muligt, derfor vænnes unghestene her til at kunne tåle tøjlekontakt og rytterens bevægelser på og omkring hesten. Unghesten trænes i at være selvstændig, at gå alene fra gården, og at kunne klare at stå alene i stalden i korte perioder.

Gangartstræningen
Gangartstræningen af den mere erfarne hest lægges tilrette efter hestens fysiske og gangartsmæssige formåen og ejerens/ rytterens krav til hesten. Under træningen er vi i kontakt med ejeren for at informere samt at undervise denne på hesten i forløbet.

Tølt
Tølt som ofte er omdrejningspunktet i træningen lægger vi stor vægt på. Vi mener ikke der er genveje til at ride god tølt ud over den konsekvente og grundige træning af hestens muskulatur, smidighed og form. Det er vigtigt at dette arbejde placeres rigtigt i forhold til ridningen i de øvrige gangarter, og at ejeren er blevet dus med signaler og krav til hesten inden hjemtagningen. Derfor er der også mulighed for at få undervisning ved afhentning ligesom der medfølger instruktionsvideo af hesten til senere støtte for ridningen.
I alle træningssammenhænge bruger vi enkelt- og dobbellonge i arbejdet.

Skoning af heste
Vi har mulighed for at sko med det bedst egnede beslag, så træning.


Foder
Undervejs får din hest de bedste produkter som er egnede for islandske heste, basisfoderet er vores egen avl af tørt wraphø.

Læs også:    Vigtig information

Nye Salgsheste